Участие на д-р икон. Розалина Козлева в конференция по Проект, финансиран от Дунавската водна програма

Написано от infraproadmin на декември 11, 2017 в Uncategorized @bg

На 11 декември 2017 г. в  с. Баня се проведе заключителна конференция по Проект „Подобряване управлението на активите в „Софийска вода“ АД чрез разработване на нова методика за оценка на физическото състояние на активите“, финансиран от Дунавската водна програма.

На конференцията бе представена Методиката за оценка на физическото състояние на активите, разработена от екип експерти с участието на г-жа Козлева като Експерт „Икономист“.

Другите участници бяха представители на Софийска вода АД, г-жа Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Виолета Волф, Дунавска водна програма (DWP), г-н Ивайло Колев, Световна банка, г-н Иван Иванов, Българска асоциация по водите, представители на Аквапартньор ЕООД и Давид Холдинг АД.

Публикацията е достъпна тук.