• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инженерно-консултантски

“Инфрапроект Kонсулт” ЕООД участва като изпълнител на инженерно-консултантски услуги в редица проекти, основно в областта на транспорта, за разширението на метрото в София, финансирани чрез заем от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC), Оперативни програми “Транспорт” 2007-2013 и “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, както и с финансиране от Столична община.
Компанията е вписана в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор и има правото да упражнява дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, технологични правила и нормативи, необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на обектите.
Инфрапроект консулт осъществява:

  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите.
  • Предоставяне на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обекти по правилата на FIDIC.
  • Извършване на строителен надзор на големи инфраструктурни проекти.

Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала Струма Лот 3.1 Тунел Железница Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел Железница и площадка за хеликоптери (2019 – 2021)

Като съдружник в обединение “План Инвест Железница” ДЗЗД и заедно с компаниите “План Инвест Пловдив” ЕООД, “Инфра Контрол” ЕООД, “Аскос 03” ЕООД и Сърч Корпорейшън СРЛ, Румъния, дружеството участва при изпълнението на функциите на инженер-консултант по Жълт ФИДИК в проектирането и строителството на Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел Железница с дължина 2 км. и площадка за хеликоптери …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – ж.к. Овча купел, Първи етап – 7,8 км метролинии с осем метростанции (2015 – 2020)

В партньорство с българската компания Метроконсулт БГ и чешката компания Инфрам компанията изпълняваше функциите на инженер-консултант по ФИДИК в проектирането и строителството по обекта, който бе разделен на участъци и метростанции в четири отделни обособени позиции …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за разширение на метрото в София, Втора метролиния, Участък от МС Джеймс Баучер до МС Витоша с линеен пункт след нея – 1,3 км метролинии с една подземна метростанция (2013-2016)

“Инфрапроект Консулт” ЕООД в партньорство с “Метроконсулт БГ” ЕООД изпълняваше функциите на инженер-консултант по ФИДИК в проектирането и строителството, включително …

 ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за разширение на метрото в София, Първа метролиния, Етап ІІІ, Лот 2 – Участък от МС13 (Младост І) до МС16 (Бизнес парк в Младост ІV) – 2,7 км метролинии с 3 подземни метростанции (2013-2015)

Като партньор в Обединение МИК с Метроконсулт БГ, компанията изпълнява задължения като инженер-консултант по ФИДИК и лицензирано лице за извършване на строителен надзор …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за разширение на метрото в София, Втора метро линия – Участък: Пътен възел Надежда – Централна Ж.П. гара – пл. Света Неделя – НДК – бул. Черни връх, включващ 6 км метролинии, 7 метростанции с два подземни паркинга и реконструкция на съществуващата инфраструктура (2008-2012)

Като партньор в Консорциум “Систра – Инфрапроект консулт – Метроконсулт БГ”, като Инженер-Консултант по проекта, Инфрапроект Консулт участва в надзора на строежа и проектирането на метростанциите и прилежащите метроучастъци …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Проект за разширение на метрото в София, Първа метролиния (2002 – 2011)

Като подизпълнител на PADECO и PCI, Япония, с основен контрагент Столична Община и в сътрудничество с фирми “Метропроект 2000” ООД и “Метроконсулт БГ” ЕООД, “Инфрапроект Консулт” ЕООД участва в …

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД