• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инженерно-консултантски

“Инфрапроект консулт” ЕООД участва като Изпълнител на инженерно-консултантски услуги в редица проекти основно в сектор “Транспорт” за разширението на метрото в град София, финансирани чрез заем от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC), Оперативни програми „Транспорт” 2007-2013 и „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, както и с местно съфинансиране.

Компанията е вписана в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор и има правото да упражнява дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, технологични правила и нормативи, необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на обектите.

„Инфрапроект консулт“ ЕООД осъществява:

  • Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите
  • Предоставяне на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обекти по правилата на FIDIC
  • Извършване на строителен надзор на големи инфраструктурни проекти

Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – Бул. „Ботевградско шосе” – Бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част – ж.к. Овча купел; Първи етап – от км.4+950 до км.11+966,34 (2015 – продължава до 2019)

Компанията предоставя консултантски услуги като партньор на “Метроконсулт БГ” ЕООД, „Инфрам” АД и „Инфрам“ ЕООД в ДЗЗД „ИМИ“ – Консултант (Строителен надзор). Проектът е разделен на участъци и метростанции в четири отделни обособени позиции…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, Втора метролиния; Участък от МС „Джеймс Баучер“ /МС ІІ-11, км.10+452/ до МС ІІ-12 с линеен пункт след нея /км.11+752/ (2013-2016)

Компанията участва като партньор на „Метроконсулт БГ“ ЕООД в Обединение „МИК” – Консултант (Строителен надзор) в предоставянето на Инженер-консултантски услуги на проектирането и строител-ството, включително…

 ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, Етап ІІІ, Лот 2, Участък от МС13 /Младост І, км.15+450/ до МС16 /Бизнес парк в Младост ІV, км.18+070/ – 3 бр. подземни метростанции и метроучастъците между тях (2013-2015)

Компанията участва като партньор на „Метроконсулт БГ“ ЕООД в Обединение „МИК” – Консултант (Строителен надзор). В обхвата на работа, Инженер-консултанта имаше следните задължения…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: Проект за разширение на метрото в София – ІІ диаметър; Участък: „Пътен възел Надежда – Централна Ж.П.гара –пл. Света Неделя – НДК – бул. Черни връх” от км 4+140 до км 10+495 – 7 бр. метростанции: ІІ-5, ІІ-6 с подземен паркинг, ІІ-7, ІІ-8, ІІ-9, ІІ-10, ІІ-11 с подземен паркинг, реконструкция на съществуващата инфраструктура (2008-2012)

Като партньор в Консорциум „Систра – Инфрапроект консулт – Метроконсулт БГ” – Консултант (Строителен надзор), „Инфрапроект консулт“ участва в…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инженерно-консултантски услуги на проекта за разширение на Софийското метро – I-ви метродиаметър с договор за заем, сключен между Община София и JBIC (2002 – 2011)

Като подизпълнител на PADECO и PCI, Япония, с основен контрагент Столична Община и в сътрудничество с фирми “Метропроект 2000”ООД и „Метроконсулт БГ“ ЕООД, Инфрапроект консулт ЕООД участва в…

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД