• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

август 2015

Инфрапроект консулт“ ЕООД е един от съдружниците в дружеството по ЗЗД, избрано за инженер – консултант по Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния

„Метрополитен“ ЕАД обяви класацията на фирмите – участнички в търга за трети метро диаметър. Избраното обединение за изпълнител на инженер-консултантските услуги за строителния надзор е ДЗЗД „ИМИ“. „Инфрапроект консулт“ ЕООД е един от съдружниците в дружеството по ЗЗД, заедно с „Метроконсулт БГ“ ЕООД – като водещ съдружник, „Инфрам“ АД и „Инфрам“ ЕООД. Материалът, с автор […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД