• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Партньори

„Инфрапроект консулт” ЕООД поддържа широка мрежа от външни специалисти и партньори. Работи съвместно с български и чуждестранни компании и обогатява значително опита и конкурентоспособността си чрез множеството изготвени проекти.

 • ARCADIS, Холандия
 • Arup International Consultants, Великобритания
 • Economic Consulting Assosiates, Великобритания
 • Infram, Чехия
 • LDK, Гърция
 • METROPROJEKT Praha a. s. – клон България
 • MVV Decon GmbH, Германия
 • MWH, Великобриатния
 • Oriental Consultants, Япония
 • PADECO, Япония
 • Plejades, Германия
 • S.C.А. Deleanu Vasile – Avocati, Румъния
 • SNC Lavalin Inc., Канада
 • Systra, Франция
 • Адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“, България
 • Аквапартньор ЕООД
 • БИМ Консултинг ООД, България
 • БТ Инженеринг, България
 • Д EНД Д Консултинг ООД, България
 • Евролекс България ООД
 • Лега корп ООД, България
 • Метроконсулт БГ ЕООД, България
 • Мист проект ООД, България
 • ОВОС – Николаева ЕООД, България
 • Смарт Синерджи Консулт ЕООД, България
 • София Консултинг груп, България
 • Тетия ЕООД, България
 • ТК Инженеринг ЕООД, България
 • Урбитат ЕООД, България
 • Химкомплект-Инженеринг АД, България
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД