• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Концесии и обществени поръчки

Изготвяне на концесионни анализи – правни, финансово-икономически, технически и екологични анализи и обосновки

Подготовка на конкурсна документация – проекти на документи по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия и на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки

Подготовка на проектни предложения на кандидат-концесионери и стратегии за успешно участие в конкурсни концесионни процедури

Подготовка на концесионни договори и договори за обществени поръчки

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД