• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Бизнес планиране

Анализи – маркетинг анализи, анализи и оптимизация на разходите, анализи на критичното производство

Оценки – оценка на активите и дяловете

Планиране – дългосрочно и краткосрочно финансово моделиране на дейността и изготвяне на бизнес планове

 

 

 

 

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД