Подготовка и оценка на проекти

Оценка на инвестиционни проекти въз основа на анализ на разходите и ползите. Попълване на формуляри за кандидатстване и съпътстваща проектна документация.

Прочетете повече
Концесии и обществени поръчки

Изготвяне на концесионни анализи - правни, финансово-икономически, технически и екологични анализи и обосновки. Подготовка на конкурсна документация - проекти на документи

Прочетете повече
Управление на инвестиционни проекти

Съдействие и подкрепа на инвеститорите при изпълнение на проектите, включително такива финансирани със средства от европейските фондове

Прочетете повече
Лицензии и регулаторни отношения

Консултации относно правните аспекти на регулаторните отношения при предоставяне на услуги от общ икономически интерес в енергетиката, ВиК услугите, обществения...

Прочетете повече
Инженерно-консултантски услуги

Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, предоставяне на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството

Прочетете повече
Бизнес планиране

Маркетинг анализи, анализи и оптимизация на разходите, анализи на критичното производство. Оценка на активи и дялове. Финансово моделиране на дейността

Прочетете повече