• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

септември 2018

Лятна школа по „Мениджмънт в енергетиката“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Като гост лектор на списание „Ютилитис“, д-р икон. Розалина Козлева изнесе лекция на тема Проектно оценяване в енергетиката по време на Лятната школа по „Мениджмънт в енергетиката“ (19 до 21 септември 2018 г.), проведено в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В обучението взеха участие представители от енергийния отрасъл, докторанти и български и чуждестранни […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД