• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

март 2016

Първа работна среща по проекта за интегриран градски транспорт с кмета на Община Велико Търново

На 29 Март 2016 г. екип на „Инфрапроект консулт“ ЕООД, с Ръководител д-р икон. Розалина Козлева, проведе своята първа работна среща с кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов в сградата на общината. Тази среща е в изпълнение на сключения на 21.03.2016 г. Договор за „Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД