• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

декември 2017

Участие на д-р икон. Розалина Козлева в конференция по Проект, финансиран от Дунавската водна програма

На 11 декември 2017 г. в  с. Баня се проведе заключителна конференция по Проект „Подобряване управлението на активите в „Софийска вода“ АД чрез разработване на нова методика за оценка на физическото състояние на активите“, финансиран от Дунавската водна програма. На конференцията бе представена Методиката за оценка на физическото състояние на активите, разработена от екип експерти […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД