• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

ноември 2016

Участие в Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“ в Софийски университет

На 11 ноември 2016 г. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“. Д-р икон. Розалина Козлева участва в Панел № 4: „Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД