• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

август 2016

„Инфрапроект консулт“ ЕООД получи Награда за постигнати най-високи годишни резултати през 2015 г. от БМГК

На Националното честване на Деня на миньора, 19.08.2016 г., по време на Тържествено събрание, Българската минно-геоложка камара (БМГК) раздаде своите Годишни награди за постигнати най-високи резултати. БМГК е национално представителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. Награда за постигнати […]

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД