Първа работна среща по проекта в Община Бургас за изготвяне на пред-проектни проучвания за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт

Написано от infraproadmin на октомври 7, 2016 в Uncategorized @bg

На 30 Септември 2016 г. експертният екип на „Инфрапроект консулт“ ЕООД, заедно с д-р икон. Розалина Козлева, проведе своята първа работна среща със Зам. – кмета „Европейски политики, околна среда“ на Община Бургас г-жа Руска Бояджиева и Зам. – управител “Бургасбус” ЕООД, г-н Любомир Атанасов. Тази среща е в изпълнение на сключения на 26.08.2016 г. Договор за „Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт“ между Община Бургас и  ДЗЗД „ДИД“, в което „Инфрапроект консулт“ е партньор.

Екипът посети възможни терени за изграждането на автобусния терминал като един от тях е съществуващата Автогара „Запад“.

Проектът е част от дейностите по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, но не се финансират от договора за безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на Договора включва оценка и идентифициране на възможностите за реконструкция и обновяване на съществуващ терминал за междуселищен транспорт, идентифициране на потенциални места за изграждане на нов междуселищен терминал, необходими инвестиции, природосъобразност, разработване на концепция и функционално описание на предлагания терминал.