„Инфрапроект консулт“ ЕООД сключва Договор по Проекта за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

Написано от infraproadmin на ноември 17, 2014 в Uncategorized @bg

На 17.11.2014 г. се проведе официалното подписване на Договор за консултантска услуга между кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев и д-р икон. Розалина Козлева, управител на ДЗЗД „Инфра-Смарт консулт“ за изготвяне на „Проучване за планиране на градски транспорт в град Пловдив” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013“.

Материалът, с автор Светла Добрева, е публикуван в специализирания сайт за градското развитие и инфраструктура Градът.бг (17.11.2014 г.). Публикацията е достъпна на този адрес.