“Инфрапроект консулт” ЕООД участва в разработването на редица енергийни проекти, финансирани от Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка), Японската агенция за международно сътрудничество, Министерство на енергетиката и други международни и местни институции, като предоставя консултантски услуги за разработване на различни финансови механизми и стратегии в енергийния сектор.

Компанията извършва редица анализи и оценки на енергийни проекти и има широк опит като консултант в разработването на дългосрочни финасови модели за инвестиционни проекти в сектора, анализи в областта на газоразпределението, разработването на подзаконови нормативни актове по отношение на образуването на цените и тарифите на регулираните услуги в енергийния сектор.

Екологични анализи

Европейска комисия: Анализ на екологичните, икономически и социални проблеми свързани с извеждането от експлоатация на ядрени мощности (2005-2006).

Прочетете повече
Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране: Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005).

Прочетете повече
Прединвестиционно проучване

Частен клиент: Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на газопровод за присъединяване на общините Етрополе, Мирково, Златица, Пирдоп и Челопеч към мрежата на Булгартрансгаз (2006-2007).

Прочетете повече
Екологични анализи

Европейска комисия: Анализ на екологичните, икономически и социални проблеми свързани с извеждането от експлоатация на ядрени мощности (2005-2006).

Прочетете повече
Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране: Създаване на система за мониторинг на търговията с природен газ (2005).

Прочетете повече
Прединвестиционно проучване

Частен клиент: Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на газопровод за присъединяване на общините Етрополе, Мирково, Златица, Пирдоп и Челопеч към мрежата на Булгартрансгаз (2006-2007).

Прочетете повече