Подготовка на проект за рехабилитация на комплекс Централна гара София за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013 (2013)

Инфрапроект Консулт бe наета от Национална компания “Железопътна инфраструктура” да подготви проекта за финансиране. Основните задачи включваха:

  • Изготвяне на анализ разходи-ползи;
  • Финансов и икономически анализ и
  • Анализ на чувствителността и риска.