Предоставяне на консултантски услуги по въпросите на създаването на смесена българо-румънска структура за експлоатация, поддръжка и управление на „Нов граничен комбиниран мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)” (2009-2010)

Проектът е разработен за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България. Компанията участва в изготвянето на SWOT анализ относно учредяването на съвместна българо-румънска структура – търговец (СТС) и по-конкретно в:

  • Анализ на данъчните въпроси;
  • Идентифициране на възможните дейности, които би могла да извършва СТС;
  • Такси за преминаване на моста;
  • Конкуренция и конкурентоспособност на новия мост;
  • Изплащане на заемите и връщане на инвестициите, направени от двете страни.

Компанията също така взе участие в изготвянето на Вариантен анализ с предлаганите решения за съвместна българо-румънска структура и неговата оптимална правна и организационна форма и взе участие в няколко срещи като консултант на двете страни за решаване на ключови проблеми по проекта.