Проекти за разширение на софийското метро, финансирани по ОП “Транспорт” през програмни периоди 2007–2013 и 2014-2020

Компанията е подготвила Анализи на разходите и ползите и съответните формуляри за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ЕС за няколко етапа на разширението на софийското метро:

 • Трета метро линия, участък ул. Тодорини кукли – ул. Станислав Доспевски;
 • Трета метро линия, участък  Депо Ботевградско шосе – Бул. Владимир Вазов – Център – ж. к. Овча Купел;
 • Централен участък от Линия 2 – пътен възел Надежда – Централна ЖП гара – площад Света Неделя – бул. Черни Връх;
 • Продължение на Линия 1, участък ж. к. Младост – бул. Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София и участък от линия 2: ж.к. Обеля – ж.к. Надежда – пътен възел Надежда;
 • Продължение на Линия 1, участък бул. Цариградско шосе – Летище София, включително участък ж.к. Младост 1 – Бизнес Парк, ж.к. Младост 4.

Сред последните проекти, финансирани през програмен период 2014-2020, за който Инфрапроект Консулт подготви анализ разходи-ползи и формуляр за кандидатстване, е проектът за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати с вертикално отваряне за метростанциите на I-ви и II-ри метродиаметър.

Изпълнените дейности в рамките на проектите за разширение на софийското метро включват:

 • Анализ на разходите и ползите, в това число:
  • Финансов анализ;
  • Икономически анализ;
  • Анализ на риска и анализ на чувствителността.
 • Подготовка на формуляри за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ЕС;
 • Сравнителен анализ на различни опции за изграждане на трети метродиаметър;
 • Анализ на бюджета на Столична община, във връзка с допълнителните разходи за общината в резултат на реализацията на проектите за разширение на метрото;
 • Анализи по отношение на финансовото фазиране на проекти в рамките на два програмни периода;
 • Анализ на осъществените проекти във връзка с приключването на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.