Предпроектно проучване за Интегриран градски транспорт София, Етап II (2014 – 2018)

Общата стойност на проект Интегриран столичен градски транспорт – фаза II по ОП “Региони в растеж 2014 – 2020” е в размер на 104,6 млн.лв. и обхваща изпълнението на четири основни компонента: закупуване на нископодови съчленени трамвайни мотриси, реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III” и по ул. “Каменоделска”, надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Разработеното в рамките на договора подробно предпроектно проучване включва изготвянето на:

  • стратегически вариант и определяне на възможни компоненти за изпълнение;
  • мултикритериен анализ на вариантите на проекта;
  • анализ на търсенето, включително моделиране на трафика;
  • анализ разходи-ползи;
  • екологичен анализ.