Предпроектни проучвания за обновяване на подвижния състав на автотранспорта, електротранспорта и метрото на София (2013)

Инфрапроект Консулт изготви Предпроектни проучвания, Анализи разходи-ползи и Формуляри за кандидатстване по проекти за изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на:

  • 20 нископодови трамвайни мотриси;
  • 126 нископодови газови съчленени автобуси с екологичен стандарт ЕВРО 6;
  • 10 влакови композиции за бъдещото разширение на метролиниите,

финансирани по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда” 2007-2013: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух.