Концесия на Фериботен комплекс Варна (2020 – 2021)

По възлагане на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията “Инфрапроект Консулт” ЕООД изготви концесионни анализи – правен, технически, финансово-икономически и екологичен, както и проекти на Обосновка на концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, Документация за концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, включително проект на концесионен договор по чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК и проект на решение за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК за обект пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна.