Изготвяне на концесионни анализи за Централна минерална баня „Банкя” (2011-2015, 2019–2020)

През периода 2011-2015 компанията разработва и актуализира концесионни анализи (финансово-икономически, правен, технически и екологичен анализ), предвиждащи реставрация, реконструкция и социализация на Централна минерална баня “Банкя” и строителство на СПА хотел. Разработени са също обосновка и документация за предоставяне на концесия.

През 2019 г. са изготвени правен анализ и финансова оценка на формите за управление и експлоатация на Централна минерална баня “Банкя”, като са анализирани пет възможни форми за управление и стопанисване на банята и възможността за изграждане и стопанисване на закрит плувен басейн: общинско предприятие, търговско дружество с едноличен собственик на капитала – Столична община, отдаване под наем, концесия за услуга и концесия за строителство.

През 2020 г. са изготвени правен, технически и финансово-икономически анализ, обосновка и конкурсна документация за концесия за строителство на закрит плувен басейн и за предоставяне и управление на балнеолечебни и СПА услуги в балнеолечебен и СПА център, включващ басейна и банята. Общата стойност на заложените инвестиционни разходи в рамките на концесията е в размер на 1,9 млн.лв.