Управление на проект “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в град Козлодуй” (2013)

Проектът “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в град Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй” се финансира от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013. Консултантските услуги за управление на проекта включват:

  • инвеститорски контрол;
  • изготвяне на необходимите отчетни документи и доклади по изпълнението на проекта, включително финален доклад;
  • съдействие по провеждането на кореспонденцията във връзка с изпълнението, отчитането и разплащането на дейностите по проекта;
  • цялостна методологична подкрепа в процеса на изпълнение на проекта.