Концесии на спортен комплекс в Разлог (2016) и на футболни стадиони в градовете Русе и Пловдив (2017-2019)

По възложение на общините Разлог, Русе и Пловдив дружеството в партньорство с “Лега Корп” ООД и “Евролекс България” ООД изготви Обосновка на концесията, в т.ч. Правен, Финансово-икономически и Технически анализи, и проекти на документите съгласно Закона за концесиите за предоставяне на концесия на един мултифункционален спортен комплекс и на четири футболни стадиона, използвани от известни български футболни клубове от първа и втора дивизия. Предметът на концесиите включва реконструкция и модернизация на съществуващите сгради и съоръжения, както и изграждането на нови.