Проект за съживяване на района на Казанлък (2004)

В отговор на искането на правителството на България, правителството на Япония реализира проект за съживяване на района в Казанлък. “Инфрапроект Консулт” ЕООД участва в изпълнението на проекта като местен партньор на PADECO Co, Япония. Проектът имаше следните цели:

  • да се осигури трансфер на технически знания към българските партньори, така че планирането и осъществяването на регионалното развитие, в чиято основа е туризмът, да бъдат устойчиви;
  • да се изготви модел на метода за планиране и функционална организация за регионално развитие и да се проправи път за неговото прилагане в цялата страна.