Изготвяне и актуализация на концесионни анализи и документация за отдаване на Западен парк на концесия (2008-2011)

Въз основа на одобрени от Направление Архитектура и Градоустройство на СО Предварителни проучвания за предоставяне на концесия за изграждане на обекти за спорт и атракции в парк „Христо Смирненски” и Паркоустройствен проект, фирмата изготви концесионни анализи и документацията за отдаване на концесия на “Западния парк-представителна част”, разположен на територията на гр. София, район „Илинден“.