Концесионни анализи за находища за инертни и строителни материали (2013-2016)

Концесионни анализи за находища за инертни и строителни материали – находище „Крайчинец”, гр. Белово; находище „Юрт дере”, община Димитровград; находище “Студена” за добив на доломити и доломитни варовици; варовици за строителни материали от находище „Ясака”, с. Орляне, Община Угърчин, находище „Гарговското“ с. Славовица, общ. Долна митрополия и др.