Финансова оценка за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне на RDF и за изсушаване на гипс (2020)

За частен инвеститор компанията изготви финансова оценка с финансов модел за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне на RDF и за изсушаване на гипс, включваща финансов анализ, анализ на чувствителността, анализ на риска и анализ на критичното производство. В рамките на изготвената оценка беше изследвана финансовата ефективност на инвестицията и бяха изчислени нейните финансови показатели.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 20 млн. лв.