Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК и изготвяне на проект на Наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им (2013)

Обхватът на предоставените от компанията услуги включва:

  • Изготвяне на сравнителен анализ на икономическите показатели на ВиК операторите;
  • Участие в срещи с МРРБ, ДКЕВР, ВиК оператори и други заинтересовани лица с цел подготовка на Проект на наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им;
  • Подготовката на Проект на наредба за критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им.

Клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.