Подготовка на План за развитие на общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ и последваща актуализация на плана за развитие (2014 – 2015)

Във връзка със създаването на ОП СПТО през 2013 и поетапното въвеждане в експлоатация на инсталациите част от предприятието, Инфрапроект Kонсулт ЕООД подготви План за развитие на предприятието през 2014 г. както и последваща актуализация на плана за развитие през 2015 г.

Предоставените услуги от Инфрапроект Kонсулт ЕООД включват изпълнението на следните дейности:

  • Анализ на съществуващата дейност на предприятието, в т.ч. анализ на реализираните експлоатационни разходи на предприятието по компоненти и инсталации;
  • Прогноза за експлоатационните разходи на предприятието след въвеждане в експлоатация на всички съоръжения на територията на ОП СПТО;
  • Прогноза за очакваните приходи на предприятието по компоненти;
  • Извеждане и анализ на индикаторите за икономическа ефективност по отношение на разходно-приходните показатели на предприятието спрямо количествата отпадъци на вход и на изход от инсталациите оперирани от ОП СПТО и тези свързани с околната среда и оползотворяването на вторичните продукти от отпадъците след обработка в предприятието;
  • План за извършване на обществени поръчки.

Клиент: Общинско предприятие Столично предприятие за третиране на отпадъците