Калкулация на компенсацията на Общинско предприятие за експлоатация и поддръжка на съоръженията, изградени в изпълнение на Проект – Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (2012)

Калкулацията на необходимата компенсация за създаване и издръжка на Общинско предприятие за експлоатация и поддръжка на съоръженията, изградени в изпълнение на Проект – Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община е извършена с цел обосновка липсата на държавна помощ при изпълнение на условията по делото Altmark.

Изпълнените дейности в рамките на проекта включват:

  • Разработване на динамичен финансов модел за изчисление на необходимите приходи и оперативни разходи за ОП за 10 и 15 годишен период и за всяко от съоръженията – депо, пречиствателна станция, завод за механично биологично третиране и компостираща инсталация;
  • Подробно изчисление на оперативните разходи за механизацията на цялата система от съоръжения;
  • Обосновка на необходимия брой на заетия персонал във всяко от съоръженията и администрацията;
  • Обосновка за липсата на държавна помощ при изпълнение на условията по делото Altmark.

Клиент: Столична община