Инженерно-консултантски услуги на проекта за разширение на Софийското метро – I-ви метродиаметър с договор за заем, сключен между Община София и JBIC (2002 – 2011)

Като подизпълнител на PADECO и PCI, Япония, с основен контрагент Столична Община и в сътрудничество с фирми “Метропроект 2000”ООД и „Метроконсулт БГ“ ЕООД, Инфрапроект консулт ЕООД участва в:

– изготвяне на конкурсна документация за избор на изпълнител и проект на договор по FIDIC

– избор на изпълнител

– надзор по време на строителтвото

За участъци:

  • „ж. к. Обеля – пл. Св. Неделя”
  • „пл. Св. Неделя – Интерпред”
  • „Интерпред – ж. к. Младост 1”
  • „Пътен възел Надежда – Централна ж. п. гара – пл. Св. Неделя – бул. Черни връх”

Целта при реализацията на Проекта за разширение на метрото е бързото и удобно придвижване на пътниците, намаляване на автобусите по направление на изградените участъци на метрото, облекчаване на трафика на автомобили в централна градска част и осигуряване на удобни транспортни връзки.