Инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: Проект за разширение на метрото в София – ІІ диаметър; Участък: „Пътен възел Надежда – Централна Ж.П.гара –пл. Света Неделя – НДК – бул. Черни връх” от км 4+140 до км 10+495 – 7 бр. метростанции: ІІ-5, ІІ-6 с подземен паркинг, ІІ-7, ІІ-8, ІІ-9, ІІ-10, ІІ-11 с подземен паркинг, реконструкция на съществуващата инфраструктура (2008-2012)

Като партньор в Консорциум „Систра – Инфрапроект консулт – Метроконсулт БГ” – Консултант (Строителен надзор), „Инфрапроект консулт“ участва в надзора на строежа и проектирането на метростанциите и прилежащите метроучастъци, релсов път и контактна релса, транспортна автоматика, вътрешни инсталации, диспечерски системи, специални слаботокови системи, система за автоматично таксуване, ескалатори, асансьори, магазини и др.