Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, Втора метролиния; Участък от МС „Джеймс Баучер“ /МС ІІ-11, км.10+452/ до МС ІІ-12 с линеен пункт след нея /км.11+752/ (2013-2016)

Компанията участва като партньор на „Метроконсулт БГ“ ЕООД в Обединение „МИК” – Консултант (Строителен надзор) в предоставянето на Инженер-консултантски услуги на проектирането и строител-ството, включително пускането в ескплоатация, на участък от II диаметър на Софийското метро, а имен-но: Продължението на метрото от края на тунела в експлоатация след МС II-11 „Джеймс Баучер” /км 10+452/ до км 11+752,70 с МС II-12. Общата дължина на трасето е 1 301 м, включващо междустанционни тунели, една подземна метростанция /МС II-12/ и след нея – линеен участък за т.н. „топъл резерв” и обръщане на посоката на движение на метровлаковете през бретелно релсово съоръжение.