• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Европейска комисия: Анализ на екологичните, икономически и социални проблеми свързани с извеждането от експлоатация на ядрени мощности (2005-2006)

Като подизпълнител на Plejades, Германия, фирмата е ангажирана с преглед и анализ на проблемите с извеждане от експлоатация на ядрени мощности в новоприсъединените страни – АЕЦ Игналина, Литва и АЕЦ Бохунице, Словакия.

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД