Концесионни анализи за находища за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали

  • Находища на каолинова суровина в района на област Шумен; община Ветово, област Русе и община Дулово, област Силистра;
  • Находища на доломити в община Дупница и община Радомир;
  • Находища на кварцови пясъци и други индустриални материали в района на Русе, Харманли, Елин Пелин;
  • Нефтошисти в района на община Брезник.