Концесионни анализи във връзка с приватизацията и отдаването на концесия на находища за добив на въглища

Анализи на финансовото състояние на редица дружества: Мини Марица Изток, Мини Черно море, Мини Балкан, Мини Лев, Мини Бобов дол и изготвяне на финансово-икономически анализ на находищата им за добив на твърди горива.