Концесионни анализи за находища за въгледобивен сектор (2001-2004, 2009)

Консултации по приватизацията и отдаването на концесия на въгледобивните мини и изготвяне анализи на финансовото състояние на дружества: Мини Марица Изток, Мини Черно море, Мини Балкан и Мини Лев, Бобовдолски въглищен басейн.