Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния – Бул. „Ботевградско шосе” – Бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част – ж.к. Овча купел; Първи етап – от км.4+950 до км.11+966,34 (2015 – продължава до 2019)

Компанията предоставя консултантски услуги като партньор на “Метроконсулт БГ” ЕООД, „Инфрам” АД и „Инфрам“ ЕООД в ДЗЗД „ИМИ“ – Консултант (Строителен надзор). Проектът е разделен на участъци и метростанции в четири отделни обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции
  • Обособена позиция № 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции
  • Обособена позиция № 3: Участък от км. 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък
  • Обособена позиция № 4: Тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).