Участие в Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“ в Софийски университет

Написано от infraproadmin на ноември 14, 2016 в Uncategorized @bg

На 11 ноември 2016 г. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“.
Д-р икон. Розалина Козлева участва в Панел № 4: „Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни помощи, обществени поръчки, нередности, финансови корекции“ с презентация на тема: “Анализ Разходи – Ползи инструмент за управление на публичните средства”.
Конференцията бе открита от проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на Софийския Университет, проф. Д-р Сашо Пенов, Декан на Юридическия факултет и г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент.

Информацията е публикувана в сайта на Юридически факултет, СУ “Св. Климент Охридски” и е достъпна на този адрес.