• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Лицензии и регулаторни отношения

Консултации относно правните аспекти на регулаторните отношения при предоставяне на услуги от общ икономически интерес в енергетиката, ВиК услугите, обществения транспорт

Консултации относно ценообразуването, тарифната политика и регулирането на цените в съответствие с изискванията на специализирания държавен орган за регулиране, с цел гарантиране защита на потребителите и осигуряване на обоснована и приемлива възвръщаемост за инвеститора

Подготовка и окомплектоване на пълния пакет от документи в съответствие с изискванията на регулаторния орган за заявления за издаване на лицензии, утвърждаване бизнес планове и цени

Секторни анализи на производствата и пазарите в областта на енергетиката и ВиК услугите

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД