• Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

  • Професионални консултантски услуги

  • ISO 9001:2015

  • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Инженерно-консултантски услуги

Оценка съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите

Предоставяне на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обекти по правилата на FIDIC

Извършване на строителен надзор на големи инфраструктурни проекти

Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД