Институционална подкрепа в управлението на проекти за устойчиво развитие на транспорта в пет града – Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе (2011)

Като подизпълнител на ARUP, Великобритания и с подкрепата на JASPERS, “Инфрапроект Консулт” ООД предостави техническа помощ на Звеното за управление на проекта на Министерството на регионалното развитие под формата на обучение при подготовката и прегледа на анализи разходи-ползи.