Правен и финансов анализ и проучване на добри практики за инвестиционен проект Супер Бургас за Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура (2014)

По възлагане на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура Инфрапроект Консулт изготви Правно-финансов анализ и Проучване на добри практики, като част от проект Техническа помощ за проучване на възможностите за осъществяване на инвестиционен проект Супер Бургас – зона за обществен достъп, изпълняван от ДП Пристанищна инфраструктура в качеството му на бенефициент по Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г. Инвестиционната стойност на проекта беше над 57 млн. лв. В рамките на договора компанията извърши:

  • Преглед на предпроектните проучвания;
  • Финансов и икономически анализ на инвестицията;
  • Анализ на чувствителността и риска;
  • Заключения относно финансовата и икономическата жизнеспособност на инвестицията;
  • Проучване и анализ на възможностите за финансиране от ЕС;
  • Финансов бизнес план;
  • Проучване и анализ на добри практики.