Правен и финансов анализ и проучване на добри практики за инвестиционен проект Супер Пристанищна инфраструктура, България (2014)

  • Преглед на предпроектните проучвания
  • Финансов и икономически анализ на инвестицията
  • Анализ на чувствителността и риска
  • Заключения относно финансовата и икономическата жизнеспособност на инвестицията
  • Проучване и анализ на възможностите за финансиране от ЕС
  • Финансов бизнес план
  • Проучване и анализ на добри практики