Проект за софийски градски транспорт, Етап I (2010-2011)

Като подизпълнител на консултантската компания ARUP UK, “Инфрапроект Консулт” ЕООД изготви Анализ разходи-ползи за шестте компонента на проекта в съответствие с насоките на РД4 по методологията на изготвяне на Анализи разходи-ползи на ГД “Регионална политика”, EC 2007; Ръководство за анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти на ГД “Регионална политика”, EC 2008; Изисквания за изготвяне на анализ на разходите и ползите в транспортния сектор, прието с Решение на МС.