Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС): Подготовка на концесия анализ – правен, технически и финансово-икономически анализ за:

  • Пристанищен терминал Видин – Център – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, пристанище Видин (2013 г., 2015 г., 2016 г.)
  • Пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, пристанище Лом (2011 – 2012)
  • Концесия Анализ на пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище Лом, като обществен транспорт с национално значение
  • Концесия Анализ на пристанищен терминал Свищов, част от пристанище Русе, като обществен транспорт с национално значение
  • Концесия Анализ на пристанище Варна – Варна Запад Контейнерен терминал, Варна Запад Мултифункционален терминал, Варна Изток Мултифункционален терминал