Изготвяне на концесионни анализи на пристанищни терминали в България

По възлагане на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) дружеството е изготвило концесионни анализи, включващи – правен, технически, финансово-икономически и екологичен анализ, за голяма част от българските морски и речни пристанища:

  • Пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом (2011 – 2012);
  • Пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом (2014);
  • Пристанищен терминал Свищов, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе (2014);
  • Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна – Контейнерен терминал Варна – Запад, Варна Запад Мултифункционален терминал Варна – Запад, Варна Изток Мултифункционален терминал Варна – Изток (2004-2005).

За два от обектите освен концесионни анализи дружеството е изготвило и обосновка на концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, и проекти на документация за концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, включително проект на концесионен договор по чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК и проект на решение за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК:

  • Фериботен комплекс Варна (2020);
  • Пристанищен терминал Видин – Център – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, Видин (2013, 2015, 2016).