Анализ разходи-ползи и анализ на търсенето: Развитие на железопътен интермодален терминал София-Запад (2015) за финансиране по Механизъм за свързване на Европа (CEF)

  • Социално-икономически анализ на текущите данни за тенденциите в железопътния транспорт, динамиката на населението и макроикономиката на България
  • Анализ на съществуващите данни и съществуващото търсенето на железопътни услуги, свързани с изграждането на интермодален терминал София – запад
  • Изготвяне на прогнози за трафика, базирани на предположения в търсенето след края на проекта, без използването на специализиран софтуер
  • Изготвяне на анализ на разходите и ползите от развитието на железопътния интермодален терминал