Изготвяне на предпроектно проучване, АРП и формуляр за кандидатстване за финансиране от ЕС за завършването на АМ Хемус (2013-2014)

Като консултант на Национална Компания “Стратегически Инфраструктурни Проекти” (НКСИП) фирмата подготви за финансиране по ОП “Транспорт” 2007-2013, голям проект “Доизграждане на АМ Хемус”. Обхватът на проекта включва:

  • Оценка на стойността на инвестицията и разходите за експлоатация и управление на вариантите;
  • Преглед и актуализация на прогнозата за трафика;
  • Мултикритериен анализ;
  • Изготвяне на АРП на избрания вариант;
  • Изготвяне на формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ЕС;
  • Консултации с JASPERS.