Изготвяне на предпроектно проучване, АРП и формуляр за кандидатстване за финансиране от ЕС за завършването на АМ Хемус (2013-2014)

Фирмата бе наета от Национална Компания “Стратегически Инфраструктурни Проекти” (НКСИП) да подготви голям проект за финансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 Завършване на изграждането на АМ Хемус. Основните задачи на проекта включват:

  • Оценка на стойността на инвестицията и разходите за експлоатация и управление на вариантите
  • Преглед и актуализация на прогнозата за трафика
  • Мултикритериен анализ
  • Изготвяне на АРП на избрания вариант
  • Изготвяне на формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ЕС
  • Консултации с JASPERS