• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене (2017)

Изготвяне на Анализ разходи-ползи на Проекта за Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене за финансиране по ОПТТИ 2014-2020 с бенефициент Национална компания Железопътна инфраструктура, включващ:

 • финансов анализ
 • икономически анализ
 • анализ на риска и анализ на чувствителността

Анализът обхваща:

 • преглед и анализ на съществуващото положение
 • прогнозиране на дейността по експлоатация и поддръжка в приходната и разходна части
 • определяне на източниците на финансиране и финансовия недостиг
 • анализ на финансовата устойчивост на проекта
 • определяне на финансовите показатели на проекта
 • остойностяване на ползите от спестеното време
 • определяне на икономическите показатели на проекта
 • качествен и количествен анализ на риска
 • анализ на чувствителността на проекта чрез използване на модела Монте Карло.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД