• Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

 • Професионални консултантски услуги

 • ISO 9001:2015

 • Infrastructure Bulgaria Award 2016

Изготвяне на Проектни предложения и Анализ разходи-ползи за кандидатстване на Столична община за закупуване на подвижен състав по Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 (2019)

Компанията участва в подготовката на три проекта на Столична община за закупуване на екологичен подвижен състав, които се изпълниха в партньорство със Столичен автотранспорт ЕАД и Столичен електротранспорт ЕАД. Проектите включват:

 • доставка на 82 броя електрически автобуси
 • доставка на 30 броя съчленени тролейбуси
 • доставка на 25 броя нископодови съчленени трамваи
 • доставка на специализирано оборудване и зарядни станции за подвижния състав
 • реконструкция на 3 броя токоизправителни станции.

Общата инвестиционна стойност на проектите е 218 млн. лв.

В рамките на договора за изготвяне на три проектни предложения от страна на Инфрапроект консулт са извършени следните дейности:

 • идентифициране и описание на основните дейности, предмет на проектните предложения
 • изработване на бюджет
 • изготвяне на прогнозен график за провеждане и възлагане на обществени поръчки
 • определяне на индикатори за изпълнение на проекта.

За всеки проект е изготвен отделен АРП, включващ:

 • определяне на инвестиционните разходи
 • прогноза на оперативните разходи и приходи
 • определяне на финансовата устойчивост на инвестицията
 • проверка за липса на свръхкомпенсиране съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1370/2007
 • изчисляване на финансовите показатели на проекта
 • определяне на финансовия дефицит и източниците на финансиране
 • анализ на чувствителността и риска.
Всички права запазени © 2016 „Инфрапроект консулт” ЕООД