Оценка на съответствието с изискванията на ЕС и Национална методология за анализ на разходите и ползите на шест проекта на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (2010)

Проектите са:

  • Техническа помощ за внедряване на допълнителна компютърна гарова централизация по железопътният участък Карнобат – Бургас;
  • Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп линията Пловдив – Бургас;
  • Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево;
  • Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас;
  • Техническа помощ за подновяване на железопътния участък Пловдив-Михайлово;
  • Техническа помощ за развитие на железопътен възел София.